Οδοντοστοιχίες

Μια παραδοσιακή και αποτελεσματική λύση της απώλειας των δοντιών, είναι οι οδοντοστοιχίες, αφού μπορούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των δοντιών σας και να σας χαρίσουν πάλι το χαμόγελο σας.

“Υπάρχουν δύο ειδών οδοντοστοιχίες. Οι ολικές οδοντοστοιχίες, όταν λείπουν όλα τα δόντια της άνω ή της κάτω γνάθου ή και των δύο, και οι μερικές οδοντοστοιχίες, όταν λείπουν αρκετά δόντια.”

Όταν υπάρχει εκτεταμένη απώλεια δοντιών, οι οδοντοστοιχίες μπορούν να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά τα ελλείποντα δόντια, να αποκαταστήσουν τη λειτουργία και να βελτιώσουν την οδοντική υγεία. Τρόπος αποκατάστασης της μερικής ή της ολικής νωδότητας είναι και η χρήση εμφυτευμάτων. Αν για οποιαδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε ή δεν είναι εφικτό να γίνει η αποκατάσταση με εμφυτεύματα, είναι δυνατή η κατασκευή αισθητικών οδοντοστοιχιών.

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Όταν λείπουν όλα τα δόντια (της μίας ή και των δύο γνάθων) αυτά αναπληρώνονται από τις ολικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες αποκαθιστούν την ικανότητα της μάσησης και της ομιλίας, βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την αισθητική του προσώπου. Οι ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται από ροζ ακρυλικό και τεχνητά δόντια.

Μερικές Οδοντοστοιχίες

Όταν λείπουν αρκετά δόντια σε κάποια γνάθο αυτά μπορεί να αντικατασταθούν από τις μερικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες συγκρατούνται σε ορισμένα από τα δόντια που έχουν απομείνει στο στόμα (δόντια στηρίγματα) με μεταλλικά άγκιστρα ή συνδέσμους ακριβείας (κρυφή σύνδεση). Οι μερικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, ροζ ακρυλική βάση και τεχνητά δόντια.

Τόσο οι ολικές όσο και οι μερικές οδοντοστοιχίες δεν είναι κολλημένες στο στόμα και αφαιρούνται πολλές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας.

Στο ιατρείο μας φροντίζουμε για την αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων και των αναγκών του κάθε ασθενούς σε περιπτώσεις σοβαρής απώλειας των δοντιών. Κάθε οδοντοστοιχία σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς και να λειτουργεί σωστά, να βελτιώνει την αισθητική του προσώπου του, να ενισχύει την κοινωνικότητά του και να του επιτρέπει να συνεχίσει την καθημερινή του ζωή με όμορφο χαμόγελο.