Νάρθηκες βρυγμού

Ο βρυγμός (σφίξιμο, τρίξιμο δοντιών) είναι ένα πολύ συχνό κλινικό φαινόμενο.

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το 85-90% του πληθυσμού θα παρουσιάσει βρυγμό κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του.

Στα παιδιά κυμαίνεται σε ποσοστά από 3.5-40.6% ενώ στους ενήλικες από 8-31.4%.

Ποια είναι η αιτία βρυγμού;

Ο βρυγμός θεωρείται σήμερα ότι ελέγχεται σε κεντρικό επίπεδο του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος) και όχι σε περιφερικό (στη σύγκλειση των δοντιών). Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραγόντων (το στρες και η προσωπικότητα των ασθενών) είναι σημαντικός στην αιτιοπαθογένεια του βρυγμού και είναι διαφορετικός για κάθε ασθενή.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του βρυγμού;

Η πιο συνηθισμένη επίπτωση του βρυγμού είναι οι αποτριβές στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών (φασέτες αποτριβής). Συχνά εμφανίζεται ευαισθησία των δοντιών σε κρύο και ζεστό κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας και σε περιπτώσεις εξαιρετικά έντονου βρυγμού, μπορεί να προκληθούν ακόμα και επιμήκη κατάγματα υγιών δοντιών και κατάγματα προσθετικών εργασιών. Ο βρυγμός θεωρείται υπεύθυνος τόσο για την πρόκληση μυϊκών διαταραχών όσο και για διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης, προκαλώντας πόνο που συνήθως υπάρχει κατά την αφύπνιση, αλλά και κατά τη διάρκεια της μάσησης. Επίσης, πολύ συχνά σχετίζεται και με κεφαλαλγίες.

Ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση του βρυγμού;

Για το βρυγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου, το μέσο εκλογής είναι ο νάρθηκας ολικής επικάλυψης. Στο ιατρείο μας, στους ασθενείς με βρυγμό κατασκευάζουμε ενδοστοματικό νάρθηκα για μείωση όλων των δυσάρεστων επιπτώσεων του βρυγμού. Με την χρήση του νάρθηκα αρχίζουν να εξαφανίζονται οι πρωινοί πονοκέφαλοι, οι πόνοι στον αυχένα και προστατεύονται τα δόντια από την αποτριβή που σχετίζεται με το ακούσιο και ανεξέλεγκτο τρίξιμο των δοντιών.