Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο για αντικατάσταση της παλιάς ολικής οδοντοστοιχίας άνω και της μερικής οδοντοστοιχίας κάτω. Παρατηρώντας το πρόσωπό της αλλά και το χαμόγελό της, κρίναμε πως όλες οι εργασίες που έφερε στο στόμα της, της έδιναν όψη νωδού (χωρίς δόντια) ατόμου, αύξαναν τις ρυτίδες της περιστοματικής περιοχής και δυσκόλευαν και την μασητική της λειτουργία. Μετά το πέρας των εργασιών αντικρίσαμε μια νέα ασθενή, με όμορφο χαμόγελο και πολύ καλή λειτουργική ικανότητα.

Πριν

Μετά