Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας προσδοκώντας να βελτιώσει το χαμόγελο της. Αντικαθιστώντας τις δύο παλιές μεταλλοκεραμικές στεφάνες με ολοκεραμικές και αποκαθιστώντας με σύνθετη ρητίνη τα υπόλοιπα πρόσθια δόντια (bonding-διόρθωση σχήματος και μεγέθους), καταφέραμε να προσφέρουμε στην ασθενή μας ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο.

Πριν

Μετά