Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας με αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα (αποτριβή, σπασίματα και δυσχρωμίες στις παλιές προσθετικές του εργασίες). Έγινε ανακατασκευή του άνω και κάτω οδοντικού φραγμού με τοποθέτηση μεταλλοκεραμικών γεφυρών με εμφανή αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Πριν

Μετά