Ο Νάσος, 12 ετών, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έσπασε δύο κάτω πρόσθια  δόντια . Μετά τις ανασυστάσεις σύνθετης ρητίνης, τα δοντάκια του έγιναν ικανά να λειτουργήσουν ξανά και να είναι αισθητικά άψογα.

Πριν

Μετά