Η ασθενής δεν ήταν πια ικανοποιημένη από το χαμόγελο της. Ήθελε να αντικατασταθούν οι παλιές της προσθετικές πρόσθιες εργασίες, επειδή το κενό ανάμεσα στους κεντρικούς τομείς ήταν μεγάλο και τόσο η εφαρμογή τους όσο και το χρώμα τους την εμπόδιζαν να χαμογελά αυθόρμητα. Οι νέες στεφάνες έγιναν από ζιρκόνιο .

Πριν

Μετά