Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας για αποκατάσταση των τερηδονισμένων γομφίων στην κάτω γνάθο. Αφαιρέθηκε η τερηδόνα και έγιναν ενδοδοντικές θεραπείες και στα δύο δόντια. Επειδή  η εναπομένουσα οδοντική ουσία ήταν ελάχιστη, αποφασίστηκε για τη διατήρηση των δοντιών να γίνουν δύο επένθετα, ώστε τα δόντια να είναι λειτουργικά  και αισθητικά άψογα.

Πριν

Μετά