Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας θέλοντας να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στα δόντια της και να βελτιωθεί το χαμόγελό της. Έγινε αντικατάσταση των παλιών εμφράξεων, άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης(bonding) σε ορισμένα δόντια, ενδοδοντικές θεραπείες και επένθετα σε όσα δόντια χρειαζόταν. Το νέο της χαμόγελο ήταν το δώρο μας σε κείνη και η δική μας ανταμοιβή!

Πριν

Μετά