Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας με εμφανές αισθητικό, αλλά και λειτουργικό πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου θεραπείας (τοποθέτηση μεταλλοκεραμικών γεφυρών στα δόντια της άνω γνάθου) δημιουργήσαμε ένα αισθητικό  χαμόγελο και ένα απόλυτα λειτουργικό στόμα.

Πριν

Μετά